Cán bộ chính sách xã “ăn chặn” tiền hỗ trợ của dân

Cán bộ chính sách xã “ăn chặn” tiền hỗ trợ của dân


Trụ sở làm việc của UBND xã Ninh Vân. Ảnh: NGUYỄN TRƯỜNG
Trụ sở làm việc của UBND xã Ninh Vân. Ảnh: NGUYỄN TRƯỜNG

 


Tag : 


Các bài viết khác

Dat xe
Dat xe
1